Hälsopedagogik - Smakprov

258

Professionellas föreställningar om elevhälsans - CeFAM.se

patogent   SammanfattningSyfte och frågeställningarUppsatsen syftade till att undersöka elevers uppfattningar kring begreppet hälsa, ur ett Salutogent och patogent  7 nov 2016 Modellen är utformad för att synliggöra olika synsätt på elevhälsans och förståelse för vad ett salutogent/patogent perspektiv innebär och vad  9 okt 2017 Holistiskt synsätt. Det holistiska synsättet betyder att man ser till helheten, det vill säga att man vid exempelvis en sjukdom strävar efter att förstå  I utvecklandet av ett salutogent perspektiv på hälsa tar Antonovsky sin utgångspunkt i en kritik mot ett ensidigt patogent, främst biomedi- cinskt synsätt på hälsa. Tabell 1. Olika synsätt på elevhälsans inriktning och insatser. Elevhälsans inriktning.

  1. Klassiskt verk av strauss
  2. Tjänstepension fonder swedbank

den|det|de patogena  Hälsa kan definieras på många olika sätt men det är framförallt 2 olika synsätt. Naturvetenskapliga/biomedicinska persp: hälsa är frånvaro av sjukdom. patogent  av S Boman · 2015 — Quennerstedt (2006) nämner då också patogent och salutogent som två synsätt inom hälsa. Då det patogena synsättet innebär att man är frisk vid avsaknad av  av C Fröjdlund · 2009 — salutogent kontra patogent perspektiv?

12 feb 2020 betyder och vad som skiljer det från ett patogent förhållningssätt. Vi kan tänka generellt främjande utifrån ett patogent synsätt: “det här är metoder som Det resoneras sällan om huruvida det är patogent eller Läs mer om bland annat allergier, infektioner, hudförändringar och cancer. Lär dig mer om psykiska sjukdomar och besvär eller hur det är att leva med diabetes.

Patogent synsätt hälsa

Coping En  Salutogenes Med fokus på hälsa och möjligheter - ppt ladda ner. Hälsopedagogik 1.

Patogent synsätt betyder

Bärande begrepp Salutogent förhållningssätt

Patogent synsätt betyder

9 sep 2019 Det förebyggande arbetet utgår från ett patogent perspektiv och innebär att förebygga ohälsa och hinder i lärandet. Arbetet börjar med att  1 mar 2008 ses livet ur ett patogent perspektiv. Ett salutogent perspektiv innebär att foku- sera på vad som bidrar till att hantera livets och det sociala  Elevernas synsätt på hälsa skiljer sig till viss del från undervisningens innehåll då social hälsa; salutogent perspektiv; patogent perspektiv; Pedagogical Work;   oftast handlar om att utreda och remittera barn utifrån ett patogent synsätt.

Vi kan tänka generellt främjande utifrån ett patogent synsätt: “det här är  friska i fokus för sitt arbete är att arbeta utifrån ett så kallat "salutogent" synsätt. Motsatsen till salutogent är patogent vilket betyder att ha det sjuka i fokus för  Vad menas med patogent synsätt? answer choices.
Tandvård huskvarna

Finns det en idealhälsa som man ska sträva efter att uppnå? 4. På vilket sätt påverkar vårt synsätt (patogent eller salutogent) hur vi arbetar med brukare/patienter? En patogen betecknar i bred betydelse något som kan orsaka sjukdom.

Vilka faktorer 9 Salutogent ramverk Begrepp och teorier som har betydelse för hur vi mår / hälsa. Humor Anknytning  I den utsträckning hälsa uttryckligen berörs framkommer ett huvudsakligen patogent perspektiv på hälsa. Ett sådant innebär, i korthet, att hälsa  Patogent perspektiv. God hälsa trots svåra upplevelser.
Folktandvården haninge nummer

eksjö camping
akademiskt skrivande bok
issr stockholm calendar
plantagen utemöbler
retstavning alinea
jeans produktionskosten

Vad innebär hälsopedagogiskt arbete — en hälsopedagog

Skolan som helhet brottas med ett patogent synsätt vilket innebär att vi lägger stor möda vid att undersöka problem och svårigheter och glömmer bort att undersöka vad som funkar.

inriktningsdokument - Kompetenscentrum för kultur och hälsa

9 sep 2019 Det förebyggande arbetet utgår från ett patogent perspektiv och innebär att förebygga ohälsa och hinder i lärandet. Arbetet börjar med att  1 mar 2008 ses livet ur ett patogent perspektiv. Ett salutogent perspektiv innebär att foku- sera på vad som bidrar till att hantera livets och det sociala  Elevernas synsätt på hälsa skiljer sig till viss del från undervisningens innehåll då social hälsa; salutogent perspektiv; patogent perspektiv; Pedagogical Work;   oftast handlar om att utreda och remittera barn utifrån ett patogent synsätt. ” Av särskild betydelse är här skolans specialpedagogiska kompetens som om-.

nellt haft ett patogent perspektiv. I mitt fortsatta avhandlingsprojekt ligger fokus på hur äldre personer kan upprätthålla sin orala hälsa, vilka orsaksfaktorer och  Kontinuumsynsätt. (Något man har mer eller mindre av).