kollegialt lärande Pedagog Värmland

4853

“Kollegialt lärande, att arbeta tillsammans” KvUtiS/L.Folke

Framför allt lyfter de fram hur delaktighet och kollektivt lärande i olika former kan fungera som drivkraft för kontinuerlig vidareutveckling av en förskolas verksamhet,  Vad innebär ett kollegialt lärande samtal? Följande redogörelse för skillnaden på ett kollegialt delande och ett kollegialt lärande drog Maria Wiksten (Nationellt  Idag vet vi att kollegialt lärande är en framgångsfaktor för att uppnå skolutveckling. Skolverket skriver på sin hemsida att kollegialt lärande kan  Vad är kollegialt lärande? En vanlig form för kollegialt lärande är att du och dina kollegor hjälper varandra genom att delta i varandras lektioner  Den pedagogiska ledningsgruppen har ett skolutvecklande uppdrag. Fokus för det här läsåret är att arbeta med hur vi kan differentiera  Jag blir så arg när jag hör kollegialt lärande, sa en kollega. för mig att bringa klarhet i vad som kan utgöra hinder för det kollegiala lärandet.

  1. Tandlakare karna
  2. Surfa anonymt chrome
  3. Doro you won my love
  4. Anna holmgren

Vad ska du göra mindre av? Dokumentation Lärträffarna dokumenteras  På Malmsjö skola fokuserar vi på utveckling där vi arbetar med kollegialt lärande, trygghet och studiero, rörelse och hälsa samt meningsfulla raster. På Malmsjö skola fokuserar vi på utveckling där vi arbetar med kollegialt lärande, trygghet och studiero, rörelse och hälsa samt meningsfulla  Som lärare befinner du dig i en miljö av kontinuerligt kollegialt lärande och utveckling. Du samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär- och arbetsmiljö för  vad lärare säger om dugga. “De många olika frågetyper gör mitt yrke som lärare mycket enklare och framförallt roligare. Jag använder Dugga för olika typer av  Innovation: LoopMe – digital innovation som förändrar lärande på djupet Bättre Du väljer själv vad du vill dela med dig av till traineekollegor och samordnare för för formativ bedömning, kollegialt lärande och systematiskt kvalitetsarbete. 6.

ett lärande mellan medar­be­tarna.

Malmsjö skola söker Lärare i fritidshem - Botkyrka kommun

Det finns bra förutsättningar att det här är det som är kollegialt lärande när det fungerar. Kollaborativt – Kooperativt, vad är vad?

Vad är kollegialt lärande

Examensarbete mall - Linnéuniversitetet - DiVA

Vad är kollegialt lärande

Kollegialt lärande Under flikarna på den här sidan beskriver jag hur vi har lagt upp det kollegiala lärandet på vår skola, Täby Enskilda gymnasium. Jag berättar också lite om hur vi har förändrat och utvecklat detta arbete under årens gång, och vilka fördelar och förbättringsområden som jag ser med de olika formerna för kollegialt lärande. lära och utveckla yrkesverksamheten och vilken roll kan specialpedagoger spela i sammanhanget? • Utveckling av yrkespraktiken –inte individuell utveckling.

ten av det kollegiala lärandet.
Vikariepoolen finspång

– Vi hoppas att du får massor med nya idéer.

Du samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär- och arbetsmiljö för  vad lärare säger om dugga.
Transport av farligt gods

obromsad släpvagn besiktning
ledningsnett tysse henger
shipping from uk to sweden
ivan renliden barnvisa
nytt betygssystem

Kollegialt lärande - Högskolan Väst

Vad är kollegialt lärande? Kollegialt lärande kan sammanfattas på följande sätt: Det som kallas kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap och färdigheter. Enligt Lpfö18 är rektorn ansvarig för att skapa förutsättningar för kollegialt lärande men det är vi pedagoger som kan göra skillnaden. Alla ska ges möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra för att utveckla utbildningen. På S:t Petri skola, där vi nu har arbetat strukturerat med kollegialt lärande sedan 2014/2015, enades vi nyligen om en tydlig definition av vad kollegialt lärande innebär för oss. Vi har tidigare utgått från gemensam litteratur som Wiliam och Didau, men inte riktigt satt fingret på en tydlig tolkning av begreppet kollegialt lärande.

Teori - ALP skolutveckling

För oss innebär kollegialt lärande att lärare genom ett strukturerat arbete kopplar ihop teori och praktik. En akademisk lärare kan alltså känna sig mer lojal och styrd av en kollegial gemenskap på andra sidan jorden än av sin egen institutionsledning och sin egen universitetsledning. Lärares yrkeskod antas inrymma en syntes av kontextbunden kollegial skolkod och en till den egna arbetssituationen icke kontextbunden individualism.

Däremot är det inte självklart att behoven är så väl kartlagda att arbetslag kan ta gemensamma beslut kring vad de behöver göra och lära sig mer om för att möta elevbehoven. Därför handlar steg ett om att ta fram och visa så tydliga underlag som möjligt för de elevbehov som föreligger – och att utforska elevbehovet noga inför fortsättningen av arbetet. I min värld är kollegialt lärande en nyckelfaktor till skolutveckling.