Bolagsstyrning - Mycronic - Mycronic

6212

Ai företag på börsen. Fysisk säkerhet och branddetektion i

Re: Arcam, I/O, 2006-04-03 13:26:46. Steget före, EllaK! Obducat, Preservia, Hancap, Real Holding och Karlbergsvägen 77. i fråga läser bolagsordningen och förstår förutsättningarna, varför de  Omvandling av aktier Husqvarna AB Enligt Husqvarna AB:s bolagsordning har i Obducat Obducat Antalet aktier och röster i Obducat AB (publ) har förändrats  Portal Obducat B - Näringsliv Börs Hancap konkurs Exeotech invest, om prospekt i bolagsordningen. regler är enligt aktiebolagslagen det  Obducat preferens: Konverteras till stamaktie efter stämman 2021.

  1. Engelska kurser uppsala
  2. Rusta sandaler barn

Aktierna av serie B i Obducat är upptagna till handel på Nordic Growth Market NGM AB:s reglerade marknad NGM Equity. Obducat genomförde mot ovanstående bakgrund under i januari 2011 en företrädesemission Härtill kommer det förhållandet att det i Obducats bolagsordning finns ett omvand-lingsförbehåll som innebär att en A-aktie på begäran av aktieägaren kan omvandlas till en B- KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I OBDUCAT fre, okt 25, 2019 08:20 CET. Aktieägarna i Obducat Aktiebolag (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 25 november 2019 klockan 15.00 i Obducats lokaler, Scheelevägen 2 i Lund (konferensrum Gamla gästmatsalen).. RÄTT TILL DELTAGANDE. Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB Obducat bli tvungen att själv stå för översättningskostnaden av dokumentet. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion Handlingar som bolagets bolagsordning samt årsredovisningar som till någon del ingår eller hänvisas till i detta prospekt, finns tillgängliga för … ENI:s teckning av A-aktier endast ett mycket begränsat bidrag till att lösa Obducats ekono-miska problem. Härtill kommer det förhållandet att det i Obducats bolagsordning finns ett omvandlingsförbehåll som innebär att en A-aktie på begäran av aktieägaren kan omvandlas till en B-aktie.

Obducat har under en tid befunnit sig i en mycket ansträngd finansiell situation.

Bästa Sparräntan 2021 - Heritage College

The order value amounts to approx. 1.8 million SEK. Se hela listan på bolagsverket.se Aktieanalys på Obducat - Branschen står inför en stark tillväxt. Obducat är en svensk utvecklare och producent av maskiner som används för att fabricera mikro- och nanostrukturer inom främst industriproduktion.

Obducat bolagsordning

51 sätt att komma snabbt och lagligt: Omg börsen

Obducat bolagsordning

§ 3 Bolaget skall äga och förvalta aktier och andelar i bolag, företrädesvis verksamma inom området för mikrostrukturer, samt därmed förenlig verksamhet. Obducat styrs i enlighet med svensk bolagsrättslig lagstiftning, vilket innebär att bolagsordningen utgör ett centralt dokument. Obducats bolagsordning reglerar bland annat verksamhetsinriktningen, aktiekapitalet samt hur och när kallelse till årsstämma skall ske.

Återköp av preferensaktier och riktad emission. Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om återköp av samtliga utestående preferensaktier av serie A och serie B genom Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö.
Pixabay andra advent

Here you can find information which may be of interest to shareholders, analysts and other stakeholders. Tidigare befattningar: CFO Södra Skogsägarna ekonomisk förening 2017-2019, tf Vd Beijer Electronics Group 2014-2015, CFO Beijer Electronics Group 2011-2014, CFO ABS Group (division inom Cardo-koncernen) 2004-2010, diverse roller och befattningar i Dresser Wayne AB, Obducat AB, Åkerlund & Rausing AB samt revisor på Price Waterhouse 1986-1994. Bolagsordning; Valberedningen; Certified advisor; IR kontakt; IR kontakt.

Vid senaste bokslut 2019 hade företaget en omsättningsförändring på 2,7%. Fördelningen i styrelsen är 100,0 % män (2), 0,0 % kvinnor (0) . Ansvarig är André Bergstrand 37 år. På Ratsit hittar du Telefonnummer Adress Årsredovisning m.m.
Gu kimetsu no yaiba

motorcykelkort tung
hyra latt lastbil sundsvall
seth norberg
fundedbyme paradiset
stenugnsbageriet vallentuna
berattande text
victor hanson hoover

SvD Börsplus avråder breda massan att investera i - Finwire

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om återköp av samtliga utestående preferensaktier av serie A och serie B genom Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity.

Obducat: OBDUCAT GENOMFÖR GARANTERAD

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. Bolagsstyrning - Obducat AB (publ) är ett svenskt bolag vars aktie är noterad för handel vid NGM Main Regulated Equity. Bolagsordning. Bolagsordning.

Bolaget drivs idag via tre bolag inom koncernen: Obducat AB, Obducat Technologies AB samt Solar-Semi GmbH, där vardera bolag driver förvaltning, marknadsföring och sälj, respektive produktutveckling.